Nord-Odal Undomskole Nettavis

www.facebook.com/pages/Nou-Nettavis/1423095247908727?fref=ts

News

Balldag 2013.

Posted on January 7, 2014 at 5:45 AM

                                        Balldag2013

 

 

Hvertår arrangerer Nord-Odal ungdomsskole balldag som en avslutning pååret. Det er en dag hvor alle er i aktivitet, ved å spille fotball,innebandy eller volleyball. Trinnene deles opp i forskjellige lag,som er blandet med elever fra samme trinn. Åttende klasse spillermot andre lag fra åttende klasse og niende klasse mot niende klasseosv. Det er også et elevrådslag med elevråderepresentantenefra alle klassene, som spiller baremot tiende klasse. Det er totalt18 lag. Noen tar det veldig seriøst og gjør alt for å vinne, mensandre tar det bare som lek og moro.

 

 

Denne dagener en veldig morsom, alternativ dag hvor mange er i aktivitet ogkonkurrerer mot sine klassekamerater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallen bledelt inn i tre deler hvor det var fotball, volleyball og innebandy ihver sin del. Trinnene spilte kamper mot hverandre hver halvtimegjennom hele dagen. Det var mange ivrige og flinke elever, som gjordeså godt de kunne for å vinne. I pausene mellom kampene kunneelevene sitte på tribunen å slappe av og se på atde andre spiltekamper. Noen av lærerne dømtekampene. Hver kamp varte i 8 min,og alle lagene fikk spille 9kamper hver. Lagenesom vant var lag 3 fra 8. trinn, lag 12 fra 9.trinn og lag 15 fra 10.trinn. Vinnerlagene fra hverttrinn fikk en pose med godis på siste skoledag.

 

 

Det virketsom at de aller fleste var ganske fornøyde og atdagen var en stor suksess.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagetav: Thea, Henriette og Frida

 

 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments